Grundejerforeningen Årgab af 1976


Grundejerforeningen Årgab af 1976 er en forening af sommerhusgrundejere i Årgab. Foreningens formål er at varetage sommerhusgrundejernes interesser i almindelighed. Grundejerforeningens vedtægter (11.05.2013)


NYHEDER
 

Orintereing om mulighed for fibernet til Grundejerforningen Årgab af 1976

Waoo Fritid Fibernet - få fremtidssikret Internet og TV

Bestilling af Waoo Internet
26.09.2016


Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar på henvendelse af 23.august 2016

Indbydelse til Orienteringsmøde med Kystdirektoratet
Lørdag den 15. oktober 2016 kl. 13.30

20.09.2016


Forslag til udpegning af §3-vandløb
08.09.2016


Invitation til møde med energi og klimaministeren Lars Chr. Lilleholt om kystnære Havvindmøller.

Hanne (klitfoged) vil i sep/okt udlægge kvas/gran i vindhullerne fra vestsiden af klitterne mellem/ved nedgange 30 og 31.
02.09.2016


Høring om større sommerhuse i ikke lokalplanlagte sommerhusområder

Kort over området


Da Grundejerforeningens indsigelse kun tæller som én, opfordres I alle til at gøre indsigelse mod planen om sommerhuse på op til 180 m2.


LInk til RKSKs hjemmeside vedr. kommunens høring om større sommerhuse
http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/kommuneplan-lokalplaner-og-varmeplaner/2016/august/hoering-om-stoerre-sommerhuse-i-ikke-lokalplanlagte-sommerhusomraader

LInk til RKSKs mere detaljerede kort over lokalplaner, kommuneplaner m. m.
Bemærk, at områderne i spil er mærket 58so001.
Tast på plus for at forstørre området.
http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2/#/3292

01.09.2016


Referat af klitsyn den 11.05.2016
13.05.2016


Referater og regnskaber fra generalforsamlingen:
Se under fanen 'Generalforsamling'
Rabat til grundejerforeningens medlemmer hos OPTIMERA

04.05.2016


Forslag til generalforsamlingen fra Ole Christensen
06.04.2016


Brev til Teknik- og Miljøudvalget ang. forhøjelse af bebyggelsesprocenten
Forslag til generalforsamlingen af Lise Marie Thomsen

04.04.2016


Stierne 28, 29 og 30 nedlægges på grund af nedstyrtningsfare.
Politimyndigheden er underrettet.

24
.03.2016


Forslag til vejlaugets generalforsamling
11.02.2016


Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens svar på Grundejerforeningens henvendelse om kystbeskyttelse.
27.01.2016


Indkaldelse til generalforsamling 2016
03.01.2016


Udskiftning af elmålere
RAH har netop meddelt, at man er startet med udskiftningen af elmålere ved Hegnet i syd og regner med at nå op til Hvide Sande i slutningen af marts 2016.
09.12.2015


Tømningskalender for 2016


Gamle nyheder 2015

Gamle nyheder 2014

Gamle nyheder 2013

 

 

[Forside] [Generalforsamling] [Bestyrelse] [Medlemskab] [Vejlaug] [Kontakt] [Nyttige links]

 


Sidst opdateret 
27. September 2016