Grundejerforeningen Årgab af 1976


Grundejerforeningen Årgab af 1976 er en forening af sommerhusgrundejere i Årgab. Foreningens formål er at varetage sommerhusgrundejernes interesser i almindelighed. Grundejerforeningens vedtægter (11.05.2013)


NYHEDER:

Bemærk
: Du kan nu tilmelde dig nyhedsbrev


Svar fra Statsforvaltningen vedr. afgift for målerbrønd
17.11.2015


Forslag til kystsikring sendt til Miljø- og fødevareminister Eva Kjær Hansen

Svar fra Statsforvaltningen vedr. Ringkøbing - Skjern Forsyning
22.10.2015


Optimera lukker sit byggecenter i Hvide Sande
06
.10.2015


Vedligeholdelse af Vestkyststien
21
.08.2015


Udskiftning af elmålere, potentien brandfare ved stikbensmålere
RABATKORT TIL OPTIMERA:

Ved forevisning af gyldig medlemskab af grundejerforeningen,
udleveres rabatkortet ved henvendelse til kassen i butikkerne.
14
.08.2015


Referat fra møde med KDI i Lemvig den 25-6-2015
15.07.2015


Udskiftning af elmålere
20.06.2015


Problemer med vand på grundene
30
.05.2015


Vedligeholdelse af Vestkyststien

Svar fra Kystdirektoratet ang. ansøgning om parallelhøfter

Referater fra generalforsamlingen:
Se under fanen 'Generalforsamling
22.05.2015


Nabohøring vedr. mobilhomes på Nordsø Camping
21.05.2015


Læserbrev til Dagbladet Ringkøbing-Skjern vedr. Vestkystens forfald

Teknik- og Miljøudvalgets forslag om sommerhuse større end 120 m2
23.04.2015


Klitsyn:
Der afholdes klitsyn i Årgab den 22. april 2015 kl. 9.00.
Mødested: Karen Brands Vej 77.
08.04.2015


Strandfodring:
Nyt om strandfodring fra Kystdirektoratet
13.03.2015


Orientering til medlemmerne
23.02.2015


Video fra Dagbladet-Ringkøbing-Skjern:
Se hvor hård vinterstormene har været ved kysten
15.02.2015


Generalforsamling 2015:
Lørdag den 2. maj kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B i Hvide Sande.
Indkaldelse med dagsorden
07.01.2015


Tilbud fra Hvide Sande Hallen
05.02.2015


Stiger:
Det har været nødvendigt at tage nogle af stigerne ind (rullet op og ligger på toppen), da havet har taget nedgangene, så de var blevet farlige at bruge, og alt efter vejret kan det blive nødvendigt at tage flere stiger ind.

Parallelhøfter:
Der, hvor der ligger parallelhøfter har havet ikke gnavet af klitten, så I opfordres til at anmode Kystdirektoratet (www.kyst.dk) om at udlægge flere parallelhøfter, så man undgår, at havet tager af klitten.
25.01.2015


Tømningskalender for 2015
Kalender til udprintning
19.01.2015


Gamle nyheder 2014

Gamle nyheder 2013

 

 

[Forside] [Generalforsamling] [Bestyrelse] [Medlemskab] [Vejlaug] [Kontakt] [Nyttige links]

 


Sidst opdateret 
17. November 2015